E      X      P      O      Z      I      C      E                                             M  O  Ž  N  O  S  T  I     V  Ý  R  A  Z  N  Ý  C  H    S  L  E  V

1.                             2.                               3.                                4.                                5.                                 6.

 ZÁKLADNÍ TYP           ROZŠÍŘENÝ TYP        KOMPLETNÍ EXP.         SLOŽITĚJŠÍ EXP.           ATYPICKÁ EXP.             PATROVÁ EXP.

                                     

od 500,-Kč/m2           od 600,-Kč/m2            od 700,-Kč/m2                     od 1000,-Kč/m2                    2000,-Kč/m2                       3000,-Kč/m2

 

ZÁKLADNÍ SAMOSTATNÉ PRVKY OCTANORM