V   Ý   B   Ě   R       E   X   P   O   Z   I   C   E

 

 1.                             2.                               3.                                4.                                5.                                 6.

   ZÁKLADNÍ TYP           ROZŠÍŘENÝ TYP        KOMPLETNÍ EXP.         SLOŽITĚJŠÍ EXP.           ATYPICKÁ EXP.             PATROVÁ EXP.

                                  

od 500,-Kč/m2           od 600,-Kč/m2            od 700,-Kč/m2                     od 1000,-Kč/m2                    2000,-Kč/m2                       3000,-Kč/m2

 

 

          CENY KOMPLETNÍ EXPOZICE, NÁVRHU A GRAFIKY - DOHODOU